Poziv za predložitev predlogov za člane Občinske volilne komisije

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Volilne komisije se imenujejo za obdobje štirih let. Predloge kandidatov je potrebno v pisni obliki posredovati na naslov: Občina Gorišnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, s pripisom »Za občinsko volilno komisijo«.Predlogom kandidatov za Občinsko volilno komisijo morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

Rok za vložitev predlogov je 19.2.2018

 

Pozivamo Vas, da Vaše pobude za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, Gorišnica 83 a,  2272 Gorišnica do 19.2.2018

Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni, z navedbo :»PREDLOGI ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE -NE ODPIRAJ!«

Priloge:

- Obrazci za oddajo predlogov

 

S spoštovanjem!

KMVVI

Janez Prelog, predsednik

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)