JAVNI POZIV za člane Nadzornega odbora

 

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2017)

objavlja Občina Gorišnica

 

 

JAVNI POZIV

za člane Nadzornega odbora

 

 

Iz vloge za člana Nadzornega odbora mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje naslednja pogoja:

- najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 

- primerne izkušnje s finančno računovodskega, pravnega področja ali področja tehničnih ved.

 

 

Predloge pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 17.12.2018, do 10. ure, naslovljene na: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, v ZAPRTI OVOJNICI, z navedbo pošiljatelja in pripisom »NE ODPIRAJ – PREDLOGI ČLANOV NADZORNI ODBOR, št. 011 – 01 – 002/2018«. 

 

Upoštevali se bodo le predlogi, ki bodo prispeli na sedež občine najkasneje do 10. ure – poslani s pošto ali osebno dostavljeni.

 

 

Datum: 5.12.2018

Priloga:

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)