Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 3  Ptuj – Markovci – Gorišnica

 

Skupna vrednost projekta znaša 3.414.764,35 EUR z DDV, od tega znaša vrednost gradbene pogodbe 2.912.922,97 EUR z DDV. Naložbo sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (1.625.851,86 EUR) in Republika Slovenija (406.462,96 EUR), lastni delež sodelujočih občin (Ptuj, Markovci, Gorišnica) znaša 1.382.449,53 EUR. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 31. 12. 2022. 

Namen projekta je izgradnja regionalne kolesarske povezave med Mestno občino Ptuj, Občino Markovci in Občino Gorišnica za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Smiselna, varna in udobna kolesarska povezava bo zagotavljala zvezno povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena. V predmetni operaciji se predvideva vzpostaviti 12,07 km kolesarske povezave, od tega na novo vzpostavljene 10,7 km.

Sodelujoče občine: Ptuj, Markovci, Gorišnica

Trasa po območju MO Ptuj: se začne pri rondoju pri trgovini Mercator na Špindlerjevi ulici, nadaljuje po Dornavski cesti mimo Cero Gajk, kjer v križišču zavije proti Villa Monde in se nadaljuje v smeri proti naselju Borovci.

Dolžina trase nove kolesarske povezave Ptuj: 4,15 km 

Dolžina trase nove kolesarske povezave Markovci: 3,43 km 

Dolžina trase nove kolesarske povezave Gorišnica: 3,17 km 

 

 V projektu bodo vzpostavljena nova brv čez potok Rogoznica pri TEVE na Dornavski cesti na Ptuju.

 

Podatki o financiranju:

MO PTUJ - VIRI

Viri - odsek 3

SKUPAJ

EU - ESRR

478.657,85

SLO -MZI

119.664,46

Lastna sredstva MO Ptuj

463.089,31

Skupaj MO PTUJ

1.061.411,62

 

MARKOVCI - VIRI

Viri - odsek 3

SKUPAJ

EU - ESRR

580.993,36

SLO -MZI

145.248,34

Lastna sredstva Občine Markovci

713.005,53

Skupaj MARKOVCI

1.439.247,23

 

 

GORIŠNICA - VIRI

Viri - odsek 3

SKUPAJ

EU - ESRR

566.200,65

SLO -MZI

141.550,16

Lastna sredstva Občine Gorišnica

206.354,69

Skupaj GORIŠNICA

914.105,50

 

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja. Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k spremembi potovalnih navad v občinah Spodnjega Podravja. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost. Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, izhajajoč iz vizije razvoja prometa Mestne občine Ptuj: »PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno«.

 

Povezave: 

       • www.eu-skladi.si/

       • www.mzi.gov.si/

       • https://european-union.europa.eu/index_sl

 »Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)