Obvestilo občanom o sprejetju občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica

 

Spoštovane občanke, občani in drugi lastniki nepremičnin v občini Gorišnica,

 

Občinski svet občine Gorišnica je dne 28.1.2016 sprejel občinski prostorski načrt Občine Gorišnica, in sicer z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2016 in pričel veljati 13.2.2016 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica; v nadaljevanju: Odlok o OPN).

 

Z uveljavitvijo Odloka o OPN so prenehali veljati predhodno veljavni občinski prostorski akti Občine Gorišnica, ki so navedeni v 168. členu Odloka o OPN. 

 

OPN je bil izdelan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonskimi akti s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja. ZPNačrt je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na svoji 26. Seji 30.3.2007. ZPNačrt je uvedel nove prostorske akte na državni in občinski ravni.

 

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) je temeljni prostorski akt občine, ki določa usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje in merila za njihovo izvedbo na celotnem območju občine Gorišnica, razen na območjih državnih in občinskih prostorskih aktov navedenih v 169. členu Odloka o OPN. Glede na to, da OPN ureja pogoje za gradnjo na celotnem območju občine, je prinesel spremembe tudi na območjih, kjer ni bilo izraženih razvojnih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč. Zato vas naprošamo, da se seznanite s pogoji za gradnjo na parcelah oz. zemljiščih katerih lastnik ste. 

 

Odlok o OPN Občine Gorišnica (tekstualni in grafični del) je objavljen na spletnih straneh Občine Gorišnica (http://www.gorisnica.eu/sl/index.php/opn), s čimer je Občina Gorišnica omogočila vpogled v OPN celotni zainteresirani javnosti. V kolikor imate težave pri vpogledu oz. dodatna vprašanja, pa se za informacije o pogojih, ki veljajo na posameznih parcelah oz. zemljiščih lahko obrnete tudi na občinsko upravo (področje okolja in prostora v stavbi Občine Gorišnica).

 

V kolikor se ne strinjate z vrstami možnih posegov v prostor ter pogoji in merili za njihovo izvedbo oz. bi želeli podati pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča, lahko to storite na način, da podate pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica (obrazec najdete na spletnih straneh Občine Gorišnica, »Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta«: http://www.gorisnica.eu/sl/index.php/ostalo).

 

Občina Gorišnica bo vse pobude za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica (v nadaljevanju: SD OPN) obravnavala v skladu z ZPNačrt in začela s postopkom SD OPN Občine Gorišnica.

 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

 

Jožef Kokot,

župan Občine Gorišnica

 

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)