PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME 

                                   

V okviru RGS je bil 11. 3.  2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij. V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri izbranih bankah.

Pogoji:

 

Upravičenci

imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin  statistične regije Podravje

 

delujejo na področju upravičenih dejavnosti

 

včlanjeni oz. se včlanijo v RGS.

Znesek kredita

najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,

Obrestna mera

obrestna mera je odvisna od izbrane banke

Doba vračanja

do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025

moratorij

do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,

Upravičeni stroški

stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb, ter obratna sredstva v višini največ 20 % predračunske vrednosti investicije

Zavarovanje kredita

prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja v skladu z pogoji banke

koriščenje

namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi

Rok koriščenja

tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,

Višina garancije

največ 50% odobrenega kredita

Zavarovanje garancije

z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj

Ostali pogoji

Investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije

 

garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

 

prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega  za polni delovni čas.

Postopek

prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije na MRA

Rok za prijavo

do 22.4.2018 do 14.00 ure.

 

 

 

 

Razpis je objavljen na spletni strani MRA p.o. na naslednji povezavi 

http://www.mra.si/garancijska_shema

Informacije:

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Irena Podletnik

02 333 13 26

Razpis.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)