Arhiv odbori 2018-2022

Občinski svet 

Priimek in ime: Petek Jožef

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Horvat Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /


 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Zelenko Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /  


 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: / 

 


 

Priimek in ime: Černesl Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Kolar Borut

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Rižnar Stanislav

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 

 


 

Priimek in ime: Valenko Darko

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Ambrož Janez

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priimek in ime: Donaj Milena

Funkcija: članica

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 


ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

 

 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: / 

 

 

 

Priimek in ime: Černesl Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Vesenjak Zoran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 

Priimek in ime: Gregorec Aleš

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priloge:


Odbor za javne finance

 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Zelenko Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime:Geč Matic

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Valenko Simona

Funkcija: članica

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priloge:

 

 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Kolar Borut

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Zelenko Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Janžekovič Matej

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 

Priimek in ime: Cafuta Franc

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priloge:

odbor za kmetijstvo

 

Priimek in ime: Valenko Darko

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: / 

 

 

Priimek in ime: Černesl Miran

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Rožmarin Franc

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 
 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO,VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

Priimek in ime: Černesl Miran

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: / 

 

 

Priimek in ime: Valenko Darko

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Veselič Anton

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 

Priimek in ime: Visenjak Slavko

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priloge: 
NADZORNI ODBOR

 

    (1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

     (2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  ·       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 ·       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 ·       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 ·       Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave,  odborov  ožjih  delov  občine (vaških skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 


 

 

Priimek in ime: Bezjak Peter

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Kolarič Denis 

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

 Gsm: /

 

Priimek in ime: Horvat Andrej

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

 Gsm: /

 

Priimek in ime: Lapornik Marko

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

 Gsm: /

 

Priimek in ime: Visenjak David

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

 Gsm: /

 


Svet za preventivo in vzgojo v cestem prometu

 

Priimek in ime: Zelenko Miran

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Kolar Borut

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Vrtič Marjan

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: / 

 

Priimek in ime: Vaupotič Suzana

Funkcija: članica

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 


 

Priloge:


Statutarno pravna komisija

  

 

Priimek in ime: Kolar Borut

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: /

 

 

Priimek in ime: Muhič Evgen

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

 

Priimek in ime: Zamuda Aleksander

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: /

Gsm: /

  

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

  

Priimek in ime: Černesl Miran

Funkcija: predsednik

Naslov: /

Elektronski naslov: 

 

 

 

Priimek in ime: Sok Silvo

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gsm: / 

 

 

Priimek in ime: Valenko Darko

Funkcija: član

Naslov: /

Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Priloge:

Vabilo - 5.redna seja 

Vabilo - 4.redna seja 

Vabilo - 3.redna seja 

Vabilo - 2.redna seja 

Vabilo - 1.redna seja 


 
 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)