PGD FORMIN

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA:

• Ime društva: Prostovoljno gasilsko društvo Formin,

• Naslov: Formin 44/a, 2272 Gorišnica,

• Davčna št. društva: 81279191,

• Transakcijski račun: 04202 - 0000611716,

• Leto ustanovitve: 1936,

• Predsednik društva: Stanislav Rižnar,

• Podpredsednika društva: Mirko Klovar in Sergeja Zebec,

• Poveljnik društva: Danilo Zebec,

• članstvo: 172 članov,,

• članstvo operativne enote: 33 članov,

• Priznanje: Plamenica Gasilske zveze Slovenije II. stopnje, Gasilsko odlikovanje GZ Slovenija II. stopnje

• Upravni odbor: 13 članov,

• Nadzorni odbor: 5 članov.

 

KRONIKA PGD FORMIN

Velike potrebe in življenjska nuja so narekovale, da so pogumni in požrtvovalni možje Alojz BRODNJAK (načelnik), Ivan SISINGER (poveljnik), Janez VOGLAR (blagajnik), Janez VENTA (tajnik), Ciril BRODNJAK, Ivan BRATUšA, Franc HORVAT, Jožef  KOLARIč st., Anton KOLARIč, Jožef KELENC ml., Franc KOVAčEC, Valentin KOVAčEC, Ivan LEBEN, Ivan POHOREC, Martin PLOHL, Miha PUKšIč, Ludvik MURšIč, Viktor SOK, Franc šKOFIč, Ferdo TRUNK, Jožef TRUNK, Martin VOGLAR in Martin ZAGORšEK. zasledovali rek in načelo ,,v bratski slogi in ljubezni družimo moči naše vasi, ter 22. marca 1936 ustanovili Prostovoljno gasilsko četo Formin. Takoj po ustanovitvi čete je vzniknila pobuda za nabavo prve motorne brizgalne ILO in 85 m cevi. Izvedba vaške tombole in veselice, predvsem pa naklonjenost in posluh širše okolice so prispevali k uresničitvi zastavljene nabave ter 1. avgusta 1937 ob veliki slovesnosti udejanjili predajo motorne brizgalne. Prvotno sta bila orodje in oprema nameščena in shranjena pri načelniku gasilske čete, hitro pa so stekle aktivnosti za izgradnjo gasilskega orodišča in doma. Velikodušnost dobrovoljnih ljudi, podaritev gradbene parcele Marije in Alojza Brodnjak so privedli k izgradnji gasilskega doma. Po končani vojni vihri leta 1948 je društvo nabavilo prvo vozilo in sicer 5 tonski tovorni avtomobil Ford, katerega so preuredili za prevoz opreme in gasilskega moštva. Potrebe so narekovale razširitev gasilskega orodišča, zato so stekle akcije zbiranja denarnih sredstev, gradbenega materiala. 13. avgusta 1961 je bila slavnostna otvoritev gasilskega doma, leto kasneje pa je bil v sklopu 25. obletnice društva razvit društveni prapor. Veliko truda in angažiranosti se je vlagalo v izobraževanje in izoblikovanje celostne podobe gasilcev, vršile so se številne društvene prireditve, tombole, ki so prispevale k finančnemu preživetju društva. Tehnika je napredovala, društvo je leta 1971 nabavilo novo motorno brizgalno Rosenbauer 8/8 ,ter gasilsko vozilo IMV Moris. Ob izgradnji HE Formin se je ponudila priložnost, da se obstoječe delovišče in skladišče lahko spremeni v novi, večji gasilski dom. Pričela se je preureditev delovišča, izvedena so bila dograditvena in preureditvena dela, zgradili so se prizidki za garaže in sanitarije. Navkljub velikemu finančnemu zalogaju izgradnje novega gasilskega doma, je društvo zmoglo še dodatno investicijo ter leta 1977 nabavilo novo orodno vozilo TAM 60 F5. Po vseh dograditvah in obnovi objekta je društvo tako dobil lepo urejen dom z orodiščem, katerega smo predali svojemu namenu leta 1986. Napredek tehnike je v kasnejših letih narekoval nabavo gasilske cisterne. In tako je društvo nabavilo novo vozilo GVC16/25 TAM 110T5, katerega smo predali svojemu namenu leta 1989. Velik poudarek se je dajal vzgoji in izobraževanju mladih kadrov. Ob 60. obletnici društva je bil svojemu namenu predan tehnični avto WV Furgon, namenjen za prevoz moštva in opreme. Novi gasilski prapor smo razvili ob 65. obletnici društva, v tehnično vozilo pa vgradili napravo Ifex, namenjeno za impulzno gašenje začetnih in avtomobilskih požarov. V zadnjih letih obstoja društva je bilo nabavljeno veliko nove, naprednejše gasilske opreme, izgradil se je tudi prizidek, kjer je nova, sodobna sejna soba, katera je bila predana svojemu namenu ob 70. obletnici delovanja društva. V naslednjem obdobju je društvo strmelo k  izobraževanju kadrov . Dom se nenehno posodablja, preureja, v njega je vloženo ogromno prostovoljnega in humanitarnega dela, je stičišče vaškega dogajanja in družbenega življenja. Krasi ga zgledno urejena okolica, v neposredni bližini so urejeni odprti športni objekti. Operativa je na tekmovalnem področju nanizala številne uspehe, velik izbor pokalov v gasilski dvorani pojasni vložek, ki ga je društvo namenilo temu področju. V zadnjem času smo priča predvsem raznim elementarnim nesrečam je operativna enota naredila velik napredek pri izobraževanju in s tem se je začelo vključevanje mladih od pionirjev naprej. Ob vključevanju mladih je bilo potrebno razmišljati o nabavi novega gasilskega vozila za prevoz moštva, saj nam dosedanji kombi, ki je bil star 18 let, ni dovoljeval več prevoza naših pionirjev in mladincev. Tako smo s pomočjo občine Gorišnica, decembra leta 2013, nabavili novo gasilsko vozilo GVM-1 Peugeot Boxer, kar nam omogoča nadaljnjo nemoteno delo in prevoz mladine na razna tekmovanja in izobraževanja. Ker je bilo potrebno tudi opremo, katera je bila v starem kombiju imeti v stalni pripravljenosti smo s pomočjo občine Gorišnica v letu 2015 nabavili prikolico za orodje in motorno brizgalno. Prikolico je v celoti financirala občina Gorišnica iz sredstev civilne zaščite. Za vse kar se je dogajalo v teh osemdesetih letih pa je seveda vedno bilo potrebno zadostno število članov. Danes je iz knjige članstva moč razbrati naslednje članstvo, kjer je vpisanih 12 pionirjev,10 mladincev, 10 pripravnikov, 32 gasilcev operativcev, 75 prostovoljnih gasilcev, 24 starejših gasilcev in 5 podpornih članov. V društvu imamo tudi enega častnega člana in sicer častnega poveljnika Franc Meznarič. Gasilska izobrazbena struktura je na zavidljivem nivoju kar se kaže v 18 gasilcev,  4 gasilci I. st. in 44 gasilcev II. st.,čin višji gasilec ima 7 gasilce, čin NGČ I st. imajo 3 gasilci, NGČ II. st. pa 12 gasilcev, v društvu je en gasilec s činom GČ I. st. in 5 gasilcev s činom GČ II. stopnje, ter  enega VGČ II. stopnje.

Kljub rednemu izobraževanju in usposabljanju pa je društvo gonilna sila za družabno življenje na vasi, kakor tudi v občini. Je organizator ranih prireditev tako v vasi kod na občinskem nivoju, kjer se pridružujemo vsem prireditvam, ki se odvijajo v občini. Nismo pa pozabili tudi na sodelovanje izven naše občine, saj smo v teh letih podpisali tudi listine o prijateljskem sodelovanju z naslednjimi društvi: PGD Maribor – Studenci, PGD Desternik, PGD Osek in PGD Dornberk. Sodelovanje pa poteka tudi z bljižnimi društvi našega okoliša in sicer: PGD Cvetkovci, PGD Podgorci, PGD Prvenci – Strelci, PGD Bukovci in PGD Zlatoličje.

Delo marljivih rok in angažiranost številčnih posameznikov je v osmih  desetletjih truda prevzelo velik izziv in odgovornost ter kot delujoča in aktivna generacija zanamcem zapušča velik društveni dar. Zgodovina časa je društvu postregla s številnimi padci in vzponi, toda društvo je preživelo, uspelo v rasti in razvoju ter doprinosu družbenemu življenju, ter dočakalo častitljivih 80 let.

 

NA POMOČ                Predsednik PGD Formin ---- Stanislav Rižnar

                         

                                                     

VODSTVENA STRUKTURA DRUŠTVA

Na podlagi izvedenih društvenih volitvah v mesecu februarju 2013 tvorijo aktualno vodstveno strukturo društva sledeči člani:

 

Zap. št. Ime Priimek Funkcija
1. Stanislav Rižnar Predsednik PGD
2. Mirko Klovar Namestnik predsednika PGD, blagajnik
3. Danilo Zebec Poveljnik PGD
4. Smiljan Horvat Namestnik poveljnika
5. Alen Bratuša Namestnik poveljnika
6. Franc Meznarič Častni poveljnik, vodja desetin, član kom. za priznanja
7. Tamara Kelenc Vodja žena
8. Ervin Horvat Tajnik
9. Jožef Bratuša Član UO
10. Evelina Možina  Članica komisije za priznanja
11. Sergeja Zebec Podpredsednica društva, predsednica kom. za kulturo
12. Marko Sok Vodja mladine
13. Zdravko Sok Gospodar
14. Alojz Kovačec Predsednik NO
15. Milorad Zrnič Član NO
16. Anton Kokot Član NO, predsednik komisije za veterane
17. Jožef Horvat Član NO
18. Milan Marin Član NO

 

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)