INFORMACIJE ZA JAVNOST(PROJEKTI, INVESTICIJE, OPERACIJE)JAVNA PREDSTAVITEV OSNUTKA DELNEGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJE OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH

Javna predstavitev 

 

Načrt - epidemija pandemija 2020

 

 

 

 

REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA

   


REKONSTRUKCIJA JP 602731 in JP 602261

 


DOGRADITEV IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA

   


GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA – GRADNJA SISTEMA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ZAGOJIČI

Občane Občine Gorišnica obveščamo, da je bilo za investicijo »Gradnja sistema fekalne kanalizacije naselja Zagojiči«, dne 12.06.2015, pridobljeno UPORABNO DOVOLJENJE, št. 351 – 485/2015-6 (04076), izdano na UE PTUJ. Tehnični pregled objekta je bil izveden 4.6.2015. Po opravljenem TP je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt »Sistem fekalne kanalizacije naselja Zagojiči«.

Lastnike objektov v naselju Zagojiči, ki se še niso priključili na kanalizacijski sistem, pozivamo, da čimprej pristopijo k izvedbi le tega.

Informacije o priključku na kanalizacijsko omrežje dobite na Občinski upravi Občine Gorišnica osebno ali po telefonu na št. 02/743 11 11.

Občinska uprava Občine Gorišnica

  


BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA FORMIN – SBR 400 PE

Občane Občine Gorišnica obveščamo, da je bilo za investicijo »Biološka čistilna naprava Formin – SBR 400 PE«, dne 31.7.2015, pridobljeno UPORABNO DOVOLJENJE, št. 351-820/2014-23 (04062), izdano na UE PTUJ. Po opravljenem TP je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja za obratovanje objekta »Biološka čistilna naprava Formin SBR 400 PE«.

Lastnike objektov v naseljih Muretinci, Mala vas, Gajevci, Placerovci in Formin, ki se še niso priključili na kanalizacijski sistem, pozivamo, da čimprej pristopijo k izvedbi le tega.

Informacije o priključku na kanalizacijsko omrežje dobite na Občinski upravi Občine Gorišnica osebno ali po telefonu na št. 02/743 11 11.

Občinska uprava Občine Gorišnica

 


 

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja - izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci - Formin in čistilne naprave Formin." :

IZVEDENA 1. KONTROLA NA KRAJU SAMEM, 20.11.2014

Dne 20.11.2014 je bila s strani predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor izvedena prva kontrola na kraju samem za operacijo z naslovom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja. 

V prostorih občine Gorišnica se je preverilo tehnično, administrativno, finančno stanje in stanje na področju informiranja in obveščanja javnosti za projekt št. 1: Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci Formin in čistilne naprave Formin. 

V prostorih Mestne občine Ptuj se je preverilo tehnično, administrativno, finančno stanje in stanje na področju informiranja in obveščanja javnosti za projekt št. 2: Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj. 

Na terenu je bil opravljen ogled čistilne naprave Formin in poteka del na kanalizaciji v Mestni občini Ptuj. 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

  

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)