NADZORNI ODBOR

 

    (1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

     (2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  ·       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 ·       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 ·       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 ·       Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave,  odborov  ožjih  delov  občine (vaških skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 


 

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)