OBVESTILA V ZVEZI S KORONAVIRUS - COVID 19

  

 Da bi bili tudi na lokalni ravni čim bolje informirani glede dogodkov v zvezi z novim koronavirusom, objavljamo nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem koronavirusa.

 

 

Občani občine Gorišnica, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami, na primer zdravili, se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave lahko obrnejo na številko 02 743 11 10 ali na poveljnika civilne zaščite g. Rižnar Stanko (GSM: 041 694 710).

 

OBVESTILA:

 • 30.6.2020 Vprašanje o zagotavljanju mask za vzgojitelje in pomočnike v vrtcih

Spoštovani!

Z dnem 30.5.2020, ob 19. uri je Poveljnik CZ RS skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),(Uradni list RS, št. 68/20) preklical Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran 13.3.2020 zaradi dne 11.3.2020 razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. Po preklicu epidemije COVID-19, organi oz. organizacije poskrbijo sami za zaščitna sredstva, za svoje zaposlene. V prvem odstavku 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je med dolžnostjo gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, določeno tudi zagotavljanje pogojev in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

Zaradi navedenega ni pravne podlage za delitev zaščitnih sredstev iz državnih rezerv Civilne zaščite.

Lep pozdrav, Neža Škufca

 • 12.6.2020 Zahvala poveljnika CZ RS

Zahvala poveljnika CZ RS 

 

 • 29.5.2020 Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju DN ZiR 30.5.2020 ob 19 uri

Priloga:

sklep 

sklep občina 

 

 

 • 15.5.2020 Preklic smernice o aktiviranju osrednjih in drugih gasilskih enot ob intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID

Na podlagi podatkov o izboljševanju stanja na področju okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 oz. epidemije bolezni COVID – 19 ter s tem povezanim rahljanjem preventivnih ukrepov vas

obveščamo, da s ponedeljkom 18.5.2020 preklicujemo smernico, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala dne 6.4.2020 (št. 8451-4/2020-5 – DGZR).

  

Od 18.5.2020 od 08.00 ure naprej regijski centri za obveščanje tudi ob intervencijah GEŠP aktivirajo gasilske enote v skladu z veljavnimi operativnimi gasilskimi načrti občin.

 

Priloga:

Preklic smernic aktiviranje GESP v obdobju ukrepov ob koronavirusu 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ pri izvajanju železniškega prometa potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Priporočila NIJZ za vrtce v času epidemije COVID-19

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in sproščanje ukrepov VRS (vir: PISRS).

                        Priloga: predpisi vlada (COVID-19) 


 • 11.5.2020 OVO šole

Spoštovani

 O predvidenih tedenskih potrebah MIZŠ po odprtju šol in vrtcev smo seznanjeni mi, kakor tudi Poveljnik CZ RS in vodstvo URSZR. Poveljnik bo o potrebah vseh ministrstev, ki se po sproščanju ukrepov vračajo v normalno delovanje (tudi za šole in vrtce), seznanil pristojne na Vladi RS. Takoj, ko bo znana odločitev o tem, kako se bo zagotavljala zaščitna oprema v prihodnje, boste seznanjeni s podrobnostmi, kdo bo zagotavljal zaščitno opremo in na kakšen način se bo izvajala distribucija.

 O načinu prevzema zaščitne opreme pa bodo posebej obveščene tudi osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok (navedeno v obvestilu MIZŠ, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, št. 6030-1/202/31 z dne 8.5.2020). 

 Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

  

 

Skupina za podporo Štabu CZ RS

 


 • 4.5.2020 Informacije na spodnjih povezavah

- vladni ukrepi: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja

 

- navodila za uvajanje bogoslužja po epidemiji, izdana s strani Slovenske škofovske konference: 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19


 • 30.4.2020 UR list RS 60_20 Odlok  o začasni splošni prepovedi gibanja....  

Priloga:

UR list RS 60_20 


 • 23.4.2020 Preklic odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

Številka: 034-2-17/2020-1

Datum: 20.4.2020

 

Na podlagi 24. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) in v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) župan občine Gorišnica izdaja naslednji

Preklic odredbe

o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

 

1.

Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2) št. 034-2-17/2020 z dne 15.3.2020, se zaradi rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, prekliče.

 

2.

Preklic odredbe začne veljati z dnem 21.4.2020 in se objavi na spletni strani občine Gorišnica.

 

                                                                                                                        Župan občine Gorišnica

                                                                                                                                        Jožef Kokot

 

 •  21.4.2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Pozdravljeni, V zvezi z izvajanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, 52/20), ki velja od 18. aprila 2020 naprej, vam posredujemo povezavo na spletno stran, kjer je MNZ objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem odloka. https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 • 17.4.2020 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID - 19 z dne 11. 4. 2020

Spoštovani,

V vednost posredujemo odgovor, ki smo ga iz SPŠCZRS posredovali v odgovor privatnemu podjetju, ki je prosilo za dodatne informacije v zvezi s karanteno. Hkrati vam sporočamo, da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ni več kontaktna oseba za tovrstna vprašanja. 

Predlog odgovora:

»Skladno z Odlokom Vlade RS mora karanteno za tuje delavce zagotoviti delodajalec. Ta se v lokalnem okolju dogovori s ponudnikom nastanitev, prehrane in varovanja, z njimi sklene ustrezno pogodbo za opravljanje storitev in poskrbi za uresničevanje določil Odloka. Po naših informacijah so hoteli zaprti, zato se je za izvajanje karantene najbolje obrniti na manjše ponudnike (penzioni, gostinci, najemodajalci,…). Vse stroške karantene za delavce v celoti krije delodajalec.«

Odgovori za podjetja: (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije).

Lep pozdrav,

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priloga: 

 Odlok  • 6.4.2020 AKTIVNOSTI KORONAVIRUS - smernice za aktiviranje osrednjih in drugih GE ob intervencijah GEŠP v času razglašene epidemije COVID-19. Smernice se uporabljajo od 8.4.2020 do preklica.

Priloga:

   Smernice 


 • 6.4.2020 GPU nas je obvestila, da je ustanovljena nova skupina, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno. Občani lahko pišejo oz. se njihova  vprašanja  pošilja na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 3.4.2020 V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, z geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca.

 • 3.4.2020 DOSTAVA ŽIVIL NA DOM  na območju upravne enote Ptuj  

V podjetju Inplan d.o.o. smo se odločili pristopiti k reševanju nastale situacije ter varne oskrbe občanov z živili zato nudimo tudi storitev dostave živil na dom na območje upravne enote Ptuj. 

Kaj moramo storiti za dostavo;

  vsak delovnik med 7.00 in 13.00 lahko naročimo izdelke iz priložene datoteke, na telefon: 02 788 00 55 ali na elektronsko pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   (zaželjeno je da ob naročilo sporočimo šifro izdelka, naziv in točno količino ,ki jo naročamo). 

Blago bo dostavljeno naslednji delovni dan po oddanem naročilo do 12. ure na vaš naslov, oz. dogovorjeno mesto. 

Možen je tudi osebni prevzem v naprej naročenega blaga v trgovini Inplan - bivša Metalka na Ptuju.

Vse ostale dostave na dom, ki jih že izvajamo na območju Slovenije  (PLIN v jeklenkah PLINDOM, DODATKI ZA PLIN, JABOLKA, PRALNI PRAŠKI...),

   potekajo nemoteno in za te izdelke pokličete še naprej na BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 73 00.

   Dostava poteka skladno z vsemi priporočili in predpisi. Vsi dostavljavci dosledno upoštevajo zahtevane higienske standarde in uporabljajo vsa potrebna  zaščitna sredstva . 

 

Ostanimo Zdravi !

Prilogi:

- PRODAJNI LIST- DOSTAVA TRGOVINA 02042020 

- PLINDOM ETIKETA dostava


 • 3.4.2020

Rosenbauer je že 150 let zavezan k zagotavljanju uspešnega sistema za zaščito pred požari in nesrečami ter pri tem varovanju ljudi in zaščiti družbe.

Odločili smo se, da bomo z različnimi preventivnimi ukrepi pripomogli k čim hitrejši zajezitvi krize in pandemije Codiv-19.

V priponki si lahko preberete priporočila pri uporabi dezinfekcijskih sredstev, ki se uporabljajo pri gasilnih sistemih Rosenbauer.

Priponka: COVID-19  • 29.3.2020 - Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19),  več na spodnji povezavi:

                  https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid


 

 

 

  

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)