TURISTIČNA TAKSA -  navodila

 

Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

AJPES je s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. 

Po novem se podatki poročajo samo preko spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,

mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Za navodila ali dodatne informacije se obrnite na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

 

Nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorišnica (20.10.2018)

Občinski svet je na svoji 20. redni seji sprejel nov Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorišnica, ki na novo opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in delne oprostitve plačila.

 

 

      POLNA   

       TURISTIČNA TAKSA

POLOVIČNA 

TURISTIČNA TAKSA

turistična taksa -

Občina Gorišnica

0,70  0,35

promocijska taksa

Slovenska turistična       organizacija

0,18  0,09
skupaj  0,88  0,44

 

Nov podračun za turistično in promocijsko takso (velja za nakazilo obeh taks od vključno januarja 2019 dalje): 

TRR: SI56 0122 8845 0000 060

SKLIC: SI19 vaša DŠ – 07129

Priloga: 

* pravilno izpolnjen UPN 

 

Turistična taksa - navodila 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)