OBVESTILA V ZVEZI S KORONAVIRUS - COVID 19

  

Pomoč ranljivejšim skupinam občanov in druge nujne zadeve

Občani, ki nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (npr. zdravila,...), se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave lahko obrnejo na številko 02 743 11 10 ali elektronsko pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kjer bomo v sodelovanju s civilno zaščito uredili najnujnejše.

Izven delovnega časa občinske uprave pa lahko za prej navedene NUJNE zadeve pokličejo na telefon poveljnika štaba CZ Občine Gorišnica, g. Stanislav RIŽNAR, tel. 041 378 392.

Občinska uprava Občine Gorišnica

 

OBVESTILA:

 • 13.4.2021 Ponovna razglasitev epidemije

Priloga: ponovna razglasitev 

 • 2.4.2021 SPREMEMBE UKREPOV

Priloga: Obvestilo 12.4.2021 

 • 7.4.2021 PSIHOLOŠKA PODPORA V ČASU EPIDEMIJE

V skrbi za duševno zdravje v času epidemije koronavirusa je na voljo tudi telefonsko svetovanje na lokalni ravni, kar izvajajo psihologi in drugi zaposleni v Zdravstvenih domovih po Sloveniji.

 Telefonski kontakti v zdravstvenih domovih za psihološko podporo v času epidemije so objavljeni na spletnih straneh Nacionalnega centra za javno zdravje na povezavi:

 https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

  Na voljo je tudi anonimna brezplačna telefonska psihološka podpora ob epidemiji COVID – 19 vsak dan 24 ur v organizaciji Nacionalnega centra za javno zdravje in drugih: 080 51 00.

  

 •  29.3.2021 OBVESTILO 1. - 11. APRIL 2021_ UKREPI IZ 67. SEJE VLADE

Priloga: ukrepi 

 • 29.3.2021 - OBVESTILO 1. - 11. APRIL 2021 - delovanje občinske uprave

Priloga: obvestilo 

 • 23.3.2021 Uporaba športnih površin in izvajanje športnih dejavnosti

Priloga:    Uporaba športnih površin 

Prenehanje veljavnosti odredbe 

 • 18.3.2021 Ponovna razglasitev epdemije

Priloga: ponovna razglasitev 

 • 15.2.2021 Aktualne novice koronavirus na portalu GOV.SI

Povezava: Novice GOV.si

 • 26.1.2021 Ukrepi za zajezitev širjenja covid-19 po regijah  

Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov po posameznih statističnih regijah. S klikom na naziv regije v spodnjem seznamu preverite, kateri ukrepi veljajo v Podravski regiji.

24.1.2021

https://www.gov.si/zbirke/seznami/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-covid-19-po-regijah/podravska-regija/

prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19

http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno#

 

 • 17.1.2021 Ponovna razglasitev epidemije 17.01.2021

Ponovna razglasitev epidemije 17.01.2021 

Obvestilo o poslovanju za stranke in obveznih zaščitnih ukrepih od 17.1.2021  naprej 

 • 15.1.2021 Iz 48. redne seje Vlade Republike Slovenije

Povezava - 48. redna seja Vlade Republike Slovenije

 • 11.1.2021 Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Vlada je skupaj s strokovno skupino pripravila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Razdelila ga je v pet skupin: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19. Ukrepi se bodo začeli sproščati, ko bo izpolnjen eden od pogojev, sedemdnevno povprečje pozitivnih testov pa bomo spremljali vsak dan.

Črna

Črna skupina je skupina, v kateri smo trenutno in v kateri veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja, do omejitve gibanja ter prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku.

Rdeča

Za prehod v rdečo skupino je potrebno doseči kriterija: povprečno število okužb v zadnjih sedmih dnevih mora biti nižje kot 1350 ali število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 mora biti nižje od 1200. V tej fazi se začne uporabljati tudi regijski pristop, ko se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. V rdeči fazi se ob upoštevanju vseh priporočil za izvajanje posameznih dejavnosti sproščajo:

vrtci in šole 1. triade po programu C,

• nujne laboratorijske vaje za študente,

• muzeji, knjižnice, galerije,

• brezkontaktne športne aktivnosti na prostem,

• individualna vadba in vadba družin,

• avtomehanične in podobne servisne dejavnosti,

• smučišča,

• nekatere trgovine. 

Oranžna

V oranžno skupino bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 1000 okuženih in hospitaliziranih manj kot 1000 bolnikov s covid-19.  Pri prehodu v oranžno skupino se odpirajo:

preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C,

• na fakultetah izpiti in seminarji do 10 ljudi,

• odprtje nekaterih ostalih servisnih dejavnosti, trgovin,

• zbiranje do 10 oseb,

• odprava prepovedi občinskih meja.

Rumena

V rumeno skupino bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih in bo hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov s covid-19. V rumeni fazi:

prekinejo šolanje na daljavo ostali razredi srednjih šol,

• pouk se odpre tudi na fakultetah,

• za vse se odprejo dijaški in študentski domovi, 

• sprostijo se preostale servisne dejavnosti

• ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času v celi državi / po regijah. 

Zelena

 

V zeleno skupino, v kateri se odpravijo vse omejitve po vsej državi razen obratovanja barov in diskotek, bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 300 okuženih.

 • 11.1.2021 Treningi dovoljeni le za vrhunske in poklicne športnike ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci - 8.1.2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, in sicer: 

vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost, in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc;

poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

V kolektivnih športnih panogah - hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (na primer alpska hokejska liga) mednarodnega (na primer Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (na primer ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice. Upoštevati pa je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

Določeno je, da odlok prične veljati 9. januarja, z dnem njegove uveljavitve pa preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti. Odlok velja do vključno 15. januarja 2021.

 

 • 22.12.2020 Ureditev v prazničnem času

Prehajanje med občinami in regijami

• Med 24. in 25. decembrom in v primeru stabilne epidemiološke situacije tudi med 31. decembrom in 1. januarjem velja možnost stika z osebami največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, pri čemer se dovoljuje največ 6 odraslih oseb (otroci do 15. leta so iz omejitve izvzeti).

• 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure in 31. decembra od 12. ure do 1. januarja do 20. ure za zgoraj navedene obiske ne veljajo omejitve gibanja med občinami in regijami.

Da bo druženje kar se da varno, vam svetujemo, da na minimum zmanjšate stike že v dneh pred božičem in tudi v tednu po novem letu. Vsem, ki se boste v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev, pa, da se po tem samoizolirate.

Ureditev med prazniki omogoča obiske najbližjih, nikakor pa ne množičnih praznovanj.

Prireditve in druge omejitve

Vse druge omejitve gibanja ostanejo v veljavi, od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah (tudi na silvestrovo), prepovedana je tudi prodaja in uporaba pirotehnike in prirejanje ognjemetov.

Prodaja blaga in storitev

Med prazniki se znova oži dostopna ponudba blaga in storitev. Od 24. decembra do 4. januarja (oziroma 10. januarja, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala) bodo zaprte vse storitvene dejavnosti, kjer se ni moč izogniti telesnim stikom. V tem času se znova zapirajo tudi trgovine z oblačili in obutvijo.

Odprte ostajajo:

• prodajalne z živili, izdelki za osebno nego in čiščenje,

• lekarne in trgovine z medicinskimi pripomočki,

• bencinski servisi,

• banke in pošte ter

• dimnikarske službe.

Obratovale bodo dostavne službe, dovoljen bo prevzem blaga (razen alkohola).

Šole ostajajo do 4. januarja na počitnicah, vrtci delujejo za nujno varstvo.

Vse druge omejitve na področju športa in kulture ter režim na meji ostajajo nespremenjeni. Enako velja za javni prevoz in obvezno namestitev razkuževalnikov rok v večstanovanjskih stavah.

Delovne organizacije

• Organi državne uprave bodo med 24. decembrom in 4. januarjem opravljali samo najnujnejše aktivnosti.

• Delodajalce v zasebnem sektorju pa je vlada pozvala, naj se, če je to mogoče, v času od 24. decembra do 10. januarja odločijo za kolektivni dopust in organizacijo dela od doma.

 

 

 • 9.12.2020 ZBIRANJE INTERESA DRŽAVLJANOV ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19

Na Ministrstvu za javno upravo so pripravili vlogo za zbiranje interesa državljanov za cepljenje proti covid-19. Državljankam in državljanom je na voljo na portalu eUprava, oddajo pa jo lahko na dva načina: z uporabo e-identitete (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPass) ali brez uporabe e-identitete, torej z ročnim vnosom elektronskega naslova in drugih potrebnih podatkov. Zaslonski 

Vlogo za zbiranje interesa državljanov za cepljenje proti covid-19 lahko državljanke in državljani elektronsko oddajo na portalu eUprava, in sicer na dva načina:

z uporabo e-identitete (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPass) ali

brez uporabe e-identitete (z ročnim vnosom elektronskega naslova in drugih potrebnih podatkov).

Oddaja vloge je popolnoma enostavna, zahteva zgolj osnovne podatke, in je brezplačna ter neobvezujoča. Vloga je že dostopna na portalu eUprava.

 

Če bodo državljani izbrali vlogo z uporabo e-identitete, se bo večina podatkov napolnila samodejno iz Centralnega registra prebivalcev in osebnega profila registriranega uporabnika. Preveriti oziroma spremeniti bo potrebno zgolj telefonsko številko. Vlogo brez uporabe e-identitete lahko odda prav vsak, tudi če ne uporablja eUprave oziroma nima digitalne identitete. Državljani morajo v tem primeru vse podatke vpisati ročno. Pri tem je treba biti zelo pazljiv, da so podatki pravilno vneseni. Neobvezno lahko vnesejo tudi številko mobilnega telefona zaradi poznejše komunikacije. Po uspešni oddaji pa bodo vsi uporabniki -  tako tisti, ki so oddali vlogo z uporabo e-identitete, kot tisti, ki so oddali vlogo brez uporabe e-identitete - iz zalednega sistema Nacionalnega inštituta za javno zdravje na vpisani elektronski naslov dobili potrdilo o oddani nameri za cepljenje proti covid-19.

 

 •  7.12.2020

Vlada je vnovično izdala več odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19

Vlada je 5. decembra ponovno izdala in v Uradnem listu Republike Slovenije objavila nekaj odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Vlada je ponovno izdala:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

 

3. decembra je Vlada sprejela tudi podaljšanje veljavnosti turističnih bonov do 31. decembra 2021 za upravičence, ki bonov še niso koristili.

 

 • 5. 12. 2020

Na kratko o cepljenju proti covid-19

Približujemo se dnevu, ko bodo v Slovenijo prispeli prvi odmerki cepiva proti covid-19 in bomo pričeli s cepljenjem. Pripravili smo nekaj osnovnih informacij, ki na kratko pojasnjujejo potek cepljenja proti covid-19 v Sloveniji. 

 • 5. 12. 2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti ter ga objavi v Uradnem listu Republike Sloveniji. Z njim se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.

 • 5. 12. 2020

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnovična izdaja odloka sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča.

 • 4. 12. 2020

Pojasnilo glede osebnega prevzema alkohola in alkoholnih pijač

Vlada je včeraj izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 7. decembra 2020. Z dopolnitvijo Odloka se je določila sprememba pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, in sicer odlok dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

 • 4. 12. 2020

Podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic Slovenske Železnice

 Potnikom, ki imajo v času Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije veljavne vozovnice, se od ponovne vzpostavitve do najkasneje 31. 12. 2020 omogoči podaljšanje vozovnic.

  

 • 2.12.2020 DELOVNI ČAS POŠTE V GORIŠNICI – ODGOVOR POŠTE SLOVENIJE

 Občina Gorišnica je dne 10.11.2020 Pošto Slovenije z dopisom pozvala k spremembi delovnega časa na termine, ki so veljali nedolgo nazaj in sicer ob delavnikih od 8. do 17. ure. Na občino se je obrnilo veliko občanov in predstavnikov gospodarskih subjektov, ki jim zaradi spremenjenega delovnega časa pošte, ki se tudi tedensko  spreminja, obisk pošte predstavlja negotovost, kar ima za posledico veliko izgubo časa in gospodarsko škodo za podjetja. V nadaljevanju je odgovor Pošte Slovenije, ki smo ga prejeli 20.11.2020 in v katerem pojasnjujejo delovni čas pošte v Gorišnici.

 

Občinska uprava Občine Gorišnica

Priloga: Odgovor 

 • 30.11.2020 Obvestilo podaljšanje ukrepov 26.11.2020

Priloga: Obvestilo 

 • 25.11.2020 PPsihološka podpora prebivalcem ob epidemiji: 080 51 00

Številka je namenjena vsem osebam, ki zaradi danih razmer občutijo psihično stisko. Med slednjimi se lahko znajde kdorkoli med nami, tudi zaposleni v službah, ki so namenjene takšni ali drugačni podpori prebivalcem. Posredno pa številka lahko koristi vsem tistim znotraj vašega okolja, ki se redno srečujejo z različnimi populacijami, z osebami v potencialni ali dejanski stiski oziroma z ranljivejšimi na splošno, ker so le-ti bolj dovzetni za negativne vplive pandemije in zaščitnih ukrepov.

Priloga:

Plakat

Dopis 

 

 • 24.11.2020 Prehajanje meja od 23.11.2020

Priloga: Obvestilo 

 • 17.11.2020 Vlada je na dopisni seji dne 16.11.2020 ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, ki velja 30 dni

Priloga: Obvestilo - razglasitev epidemije 

Obvestilo 

 • 13.11.2020 Obvestilo o poslovanju za stranke in obveznih zaščitnih ukrepih od 14.11.2020 do preklica ali spremembe

Priloga: obvestilo 

 • 9.11.2020 Zagotavljanje toplega obroka - obvestilo za starše

Od 9. 11. 2020 dalje je za vse učence in dijake organizirano izobraževanje na daljavo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  je z okrožnico objavilo sklep, da se učencem in dijakom s stalnim prebivališčem v Občini Gorišnica,

ki zaradi socialnih ali drugih razmer v družini potrebujejo topli obrok,  ponudi možnost, da dnevno dobijo brezplačni topli obrok. 

Priloga; obvestilo 

 

 • 2.11.2020 Aktualne novice COVID 19

AKTUALANE NOVICE NIJZ https://nijz.si/

Navodila za osebe, testirane na SARS-CoV-2 https://nijz.si/sl/izolacija 

Nova ureditev karanten na domu https://nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu 

 • 28.10.2020 Sprememba odpiralnega čas lekarn

Spoštovani, 

Ob novem hudem poslabšanju epidemiološke situacij v Sloveniji so se tudi v našem zavodu pojavile težave z organizacijo dela.

Imamo veliko odsotnih delavcev. Razlogov je več. Nekateri so Covid pozitivni, drugi so doma zaradi varstva otrok, ki jim je bila odrejena karantena.

 Ukrepi, ki smo jih sprejeli že spomladi, nas uspešno ščitijo pred okužbami s strani pacientov, prav tako ne prihaja do prenosa okužb med zaposlenimi.

Težava so stiki v domačem okolju, čemur se seveda ni možno izogniti. 

Situacija je podobna v vseh slovenskih lekarnah, zato je Lekarniška zbornica ponovno pozvala Ministrstvo za zdravje, da nam omogoči prilagoditev organizacije dela glede na situacijo v konkretnem okolju.

Predvsem gre za organizacijo dežurne službe. Ugotavljamo, da od uvedbe t.i. policijske ure, obiska v dežurni lekarni skoraj ni (2- 5 oseb na noč).

S tem, ko skrajšamo dežurno službo do 21:00 ure, omogočimo, da delo pokrivajo zaposleni magistri v Lekarni Ptuj in ne prihaja do stika zaposlenih iz različnih lekarniških enot.

Prav zato smo in bomo (upam) lahko še naprej zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za zaščito in ohranjanje zdravja v vseh lokalnih okoljih.

Prilagam priporočilo MZ. 

S tem dopisom vas obveščam o minimalni spremembi odpiralnega čas lekarn (Qlandia skrajšanje za eno uro in Destrnik na dve uri) in o skrajšanju dežurne službe do 21:00 ure.

Pripravljen imamo načrt organizacije dela v primeru, da pride do večjega pomanjkanja kadra.

Načrt je sestavni del Načrta pripravljenosti na pandemijo, ki ga je pregledala pooblaščena zdravnica medicine dela in pogodbeni izvajalce za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu.

O spremembi organizacije dela bomo obvestili naše uporabnike (obvestilo na vratih lekarn in obveščanje preko lokalnih medijev),

ZZZS, Lekarniško zbornico in izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v našem okolju. 

Trudili se bomo, da bomo uporabnikom čim bližje in čim bolj dostopni. 

 

Priloga: obvestilo o odpiralnem času lekarn in dežurstva 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

      

 • 28.10.2020 Omejitev gibanja med občinami

Spoštovani, 

od 27.10.2020 veljajo omejitve gibanja med občinami. 

na spletnih straneh https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/ in 

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106329-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-od-torka-27-oktobra-2020-prepoveduje-gibanje-med-obcinami 

so objavljena pojasnila glede omejitve zbiranja in gibanja, vključno med gibanja med občinami. 

Na istih spletnih mestih najdete tudi povezavo na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občin: 

V 4. členu Odloka je opredeljeno v katerih primerih je dovoljeno prehajanje med občinami, kar velja tudi ob morebitnem odhodu v tujino: 

1.        prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

2.        opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 

3.        odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 

4.        varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 

5.        dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 

6.        dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 

7.        dostop do storitev za nujne primere, 

8.        dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 

9.        dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 

10.        izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 

11.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 

12.        dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 

13.        nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. 

Navedeno velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. 

Pri prehajanju občin v primeru uveljavljanja ene izmed 13 izjem je treba imeti pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: 

1.        ime in priimek, 

2.        naslov bivališča, 

3.        naslov oziroma kraj cilja potovanja, 

4.        navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, 

5.        navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, 

6.        navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 

7.        navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

8.        navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na klicni center Vlade Republike Slovenije, na tel. št. 080 14 04. 

 • 26.10.2020 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja

Z odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače.

Več na povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-prepoveduje-gibanje-med-obcinami/ 

 Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 155/2020, dne 26.10.2020, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem Listu.

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020155

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020155.pdf

 • 26.10.2020 Potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, prehodi med regijami, občinami, brezplačna sezonska pomoč

Spoštovani, 

spodaj seznam dokumentov, ki služijo namenu, da lahko v skladu s 4. členom Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 po potrebi dokazujete utemeljenost prehoda med regijami in kot kaže tudi občinami:

- Potrdilo A ''Potrdilo o opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti'', izjava kmeta (k tej izjavi je potrebno obvezno priložiti eno od spodaj naštetih prilog) ALI si pridobite

- Potrdilo B ''Potrdilo o opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti'', izjava Kmetijsko gozdarskega zavoda (potrdilo izda področni kmetijski svetovalec pri KGZS Zavodu Maribor in se naročniku pošlje na mail),

- Potrdilo »Brezplačna sezonska pomoč«, ki jo kmetje izdate po potrebi svojim delavcem, 

 

COVID UKREPI – UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA – NADOMESTILO ZA VARSTVO OTROKA – FINANČNA POMOČ V PRIMERU OKUŽBE

V dopisu, lahko najdete vse, kar se tiče:

• Uveljavljenje temeljnega mesečnega dohodka,

• nadomestila za varstvo otroka,

• finančna pomoč v primeru okužbe.

Priloga: Dopis

Seznam nekaterih možnih dokazil, ki jih kmetovalec lahko priloži:

Izpis iz RKG,

• Kopija subvencijske vloge, 

• Register vinogradov

• Register intenzivnih sadovnjakov

• Register ekstenzivnih sadovnjakov

• Register oljčnikov

• Register govedi

• Register prašičev

• Register drobnice

• Register dopolnilnih dejavnosti

• Zemljiškoknjižni izpisek

• Posestni list

• Najemne pogodbe…

• …  skratka katerikoli dokument s katerim lahko še podrobneje izkazujete opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti.

 Kolektiv KGZS  

Zavoda Maribor

 • 23.10.2020 Zaprtje vrtcev

Prilogasklep  o začasnem zaprtju vrtca ter določitvi izjem 

Javnost obveščamo, da so vrtci zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni!

 • 23.10.2020 OBVESTILO - objava uradni list

Obveščamo vas, da sta bila včeraj, 22.10.2020, v Uradnem listu RS, št. 151 objavljena:

- ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB  SARS-CoV-2 

- ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI

Veljati začneta naslednji dan po objavi, torej 23.10.2020.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020151.pdf

 

 • 23.10.2020 Obvestilo o poslovanju za stranke in obveznih zaščitnih ukrepih od 26.12.2020 naprej

Priloga: Obvestilo 

 • 22.10.2020 Prepoved uporabe športnih površin

Priloge: Napotilo za uporabo športnih objektov 

 15_odredba prepoved uporabe športnih površin 

              Prepoved uporaba zunanjih športnih površin 

 • 21.10.2020 INPLAN CENTER PTUJ obvestilo

V času epidemije smo v naši poslovalnici znova pripravili ponudbo za možnost dostave v Spodnjem Podravju ali osebnega prevzema.

Povezava: prodajni list

letak

 • 21.10.2020 Kampanja Covid -19 - Nalezimo se dobrih navad

Povezave: Kampanja Covid -19

    https://www.dobre.navade.si/

    https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

 • 21.10.2020 Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potrošnikom

Povezava: ukrepi

Povezava: objava uradni list

 • 20.10.2020 Pogoj in ukrepi  za uporabo zaprtih športnih objektov: dvoran, drsališč, kopališč, fitnes centrov, plesnih dvoran…

Obveščamo vas, da je zaradi ukrepa vlade (gibanje na prostem prepovedano, med 21. in 6. uro, ), potrebno prilagoditi treninge in tekme, da se zaključijo najkasneje do 20:00 ure.

Hvala za razumevanje

Ukrepi za celotno državo:

V zaprtih šolskih športnih objektih se prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom, razen programi športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike.

Pri uporabi zaprtih športnih objektov je potrebno upoštevati priporočila NIJZ

 • 19.10.2020 Zaprtje upravne enote Ptuj

Upravna enota Ptuj je od ponedeljka 19.10.2020 pa do preklica zaprta.

 • 19.10.2020 Obvestilo - sprejem odloka

Priloga: Obvestilo 

 • 16.10.2020 PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE KORONAVIRUSA_pogrebi

Priloga: Ukrepi 

 • 15.10.2020 Obvestilo - zaprtje občinske uprave za stranke

Priloga: Obvestilo 

 

 • 20.8.2020 Mobilna aplikacijo za varovanja zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav 

                Priloga: dopis 

 

 • 30.6.2020 Vprašanje o zagotavljanju mask za vzgojitelje in pomočnike v vrtcih

Spoštovani!

Z dnem 30.5.2020, ob 19. uri je Poveljnik CZ RS skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),(Uradni list RS, št. 68/20) preklical Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran 13.3.2020 zaradi dne 11.3.2020 razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. Po preklicu epidemije COVID-19, organi oz. organizacije poskrbijo sami za zaščitna sredstva, za svoje zaposlene. V prvem odstavku 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je med dolžnostjo gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, določeno tudi zagotavljanje pogojev in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

Zaradi navedenega ni pravne podlage za delitev zaščitnih sredstev iz državnih rezerv Civilne zaščite.

Lep pozdrav, Neža Škufca

 • 12.6.2020 Zahvala poveljnika CZ RS

Zahvala poveljnika CZ RS 

 

 • 29.5.2020 Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju DN ZiR 30.5.2020 ob 19 uri

Priloga:

sklep 

sklep občina 

 

 

 • 15.5.2020 Preklic smernice o aktiviranju osrednjih in drugih gasilskih enot ob intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID

Na podlagi podatkov o izboljševanju stanja na področju okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 oz. epidemije bolezni COVID – 19 ter s tem povezanim rahljanjem preventivnih ukrepov vas

obveščamo, da s ponedeljkom 18.5.2020 preklicujemo smernico, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala dne 6.4.2020 (št. 8451-4/2020-5 – DGZR).

  

Od 18.5.2020 od 08.00 ure naprej regijski centri za obveščanje tudi ob intervencijah GEŠP aktivirajo gasilske enote v skladu z veljavnimi operativnimi gasilskimi načrti občin.

 

Priloga:

Preklic smernic aktiviranje GESP v obdobju ukrepov ob koronavirusu 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ pri izvajanju železniškega prometa potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Priporočila NIJZ za vrtce v času epidemije COVID-19

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in sproščanje ukrepov VRS (vir: PISRS).

                        Priloga: predpisi vlada (COVID-19) 


 • 11.5.2020 OVO šole

Spoštovani

 O predvidenih tedenskih potrebah MIZŠ po odprtju šol in vrtcev smo seznanjeni mi, kakor tudi Poveljnik CZ RS in vodstvo URSZR. Poveljnik bo o potrebah vseh ministrstev, ki se po sproščanju ukrepov vračajo v normalno delovanje (tudi za šole in vrtce), seznanil pristojne na Vladi RS. Takoj, ko bo znana odločitev o tem, kako se bo zagotavljala zaščitna oprema v prihodnje, boste seznanjeni s podrobnostmi, kdo bo zagotavljal zaščitno opremo in na kakšen način se bo izvajala distribucija.

 O načinu prevzema zaščitne opreme pa bodo posebej obveščene tudi osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok (navedeno v obvestilu MIZŠ, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, št. 6030-1/202/31 z dne 8.5.2020). 

 Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

  

 

Skupina za podporo Štabu CZ RS

 


 • 4.5.2020 Informacije na spodnjih povezavah

- vladni ukrepi: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja

 

- navodila za uvajanje bogoslužja po epidemiji, izdana s strani Slovenske škofovske konference: 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19


 • 30.4.2020 UR list RS 60_20 Odlok  o začasni splošni prepovedi gibanja....  

Priloga:

UR list RS 60_20 


 • 23.4.2020 Preklic odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

Številka: 034-2-17/2020-1

Datum: 20.4.2020

 

Na podlagi 24. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) in v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) župan občine Gorišnica izdaja naslednji

Preklic odredbe

o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

 

1.

Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2) št. 034-2-17/2020 z dne 15.3.2020, se zaradi rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, prekliče.

 

2.

Preklic odredbe začne veljati z dnem 21.4.2020 in se objavi na spletni strani občine Gorišnica.

 

                                                                                                                        Župan občine Gorišnica

                                                                                                                                        Jožef Kokot

 

 •  21.4.2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Pozdravljeni, V zvezi z izvajanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, 52/20), ki velja od 18. aprila 2020 naprej, vam posredujemo povezavo na spletno stran, kjer je MNZ objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem odloka. https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 • 17.4.2020 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID - 19 z dne 11. 4. 2020

Spoštovani,

V vednost posredujemo odgovor, ki smo ga iz SPŠCZRS posredovali v odgovor privatnemu podjetju, ki je prosilo za dodatne informacije v zvezi s karanteno. Hkrati vam sporočamo, da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ni več kontaktna oseba za tovrstna vprašanja. 

Predlog odgovora:

»Skladno z Odlokom Vlade RS mora karanteno za tuje delavce zagotoviti delodajalec. Ta se v lokalnem okolju dogovori s ponudnikom nastanitev, prehrane in varovanja, z njimi sklene ustrezno pogodbo za opravljanje storitev in poskrbi za uresničevanje določil Odloka. Po naših informacijah so hoteli zaprti, zato se je za izvajanje karantene najbolje obrniti na manjše ponudnike (penzioni, gostinci, najemodajalci,…). Vse stroške karantene za delavce v celoti krije delodajalec.«

Odgovori za podjetja: (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije).

Lep pozdrav,

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priloga: 

 Odlok  • 6.4.2020 AKTIVNOSTI KORONAVIRUS - smernice za aktiviranje osrednjih in drugih GE ob intervencijah GEŠP v času razglašene epidemije COVID-19. Smernice se uporabljajo od 8.4.2020 do preklica.

Priloga:

   Smernice 


 • 6.4.2020 GPU nas je obvestila, da je ustanovljena nova skupina, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno. Občani lahko pišejo oz. se njihova  vprašanja  pošilja na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 3.4.2020 V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, z geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca.

 • 3.4.2020 DOSTAVA ŽIVIL NA DOM  na območju upravne enote Ptuj  

V podjetju Inplan d.o.o. smo se odločili pristopiti k reševanju nastale situacije ter varne oskrbe občanov z živili zato nudimo tudi storitev dostave živil na dom na območje upravne enote Ptuj. 

Kaj moramo storiti za dostavo;

  vsak delovnik med 7.00 in 13.00 lahko naročimo izdelke iz priložene datoteke, na telefon: 02 788 00 55 ali na elektronsko pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   (zaželjeno je da ob naročilo sporočimo šifro izdelka, naziv in točno količino ,ki jo naročamo). 

Blago bo dostavljeno naslednji delovni dan po oddanem naročilo do 12. ure na vaš naslov, oz. dogovorjeno mesto. 

Možen je tudi osebni prevzem v naprej naročenega blaga v trgovini Inplan - bivša Metalka na Ptuju.

Vse ostale dostave na dom, ki jih že izvajamo na območju Slovenije  (PLIN v jeklenkah PLINDOM, DODATKI ZA PLIN, JABOLKA, PRALNI PRAŠKI...),

   potekajo nemoteno in za te izdelke pokličete še naprej na BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 73 00.

   Dostava poteka skladno z vsemi priporočili in predpisi. Vsi dostavljavci dosledno upoštevajo zahtevane higienske standarde in uporabljajo vsa potrebna  zaščitna sredstva . 

 

Ostanimo Zdravi !

Prilogi:

- PRODAJNI LIST- DOSTAVA TRGOVINA 02042020 

- PLINDOM ETIKETA dostava


 • 3.4.2020

Rosenbauer je že 150 let zavezan k zagotavljanju uspešnega sistema za zaščito pred požari in nesrečami ter pri tem varovanju ljudi in zaščiti družbe.

Odločili smo se, da bomo z različnimi preventivnimi ukrepi pripomogli k čim hitrejši zajezitvi krize in pandemije Codiv-19.

V priponki si lahko preberete priporočila pri uporabi dezinfekcijskih sredstev, ki se uporabljajo pri gasilnih sistemih Rosenbauer.

Priponka: COVID-19  • 29.3.2020 - Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19),  več na spodnji povezavi:

                  https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid


 

 

 

  

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)